Lava Graphite 30 Backpack Deuter Futura

Het pensioenreglement vermeldt de begunstigden indien een werknemer zou overlijden vóór de pensioenleeftijd.

Het pensioenreglement volgt standaard een bepaalde, wettelijk vastgelegde, voorrangsvolgorde:Smoking Eterna Manchet Modern Fit Dubbel Overhemd wFCFHPq

 • de partner;
 • bij onstentenis, de descendenten in de eerste graad van de aangeslotene of - bij plaatsvervulling - hun afstammelingen;
 • bij ontstentenis, de ascendenten in de eerste graad van de aangeslotene;
 • bij ontstentenis, de nalatenschap van de aangeslotene, met uitsluiting van de Staat;
 • bij ontstentenis, het “financieringsfonds” van deze pensioentoezegging.

Een werknemer mag afwijken van de standaard bepaling in het pensioenreglement door een andere begunstigde bij overlijden te laten opnemen in zijn groepsverzekering.

Van Met Binnenzool Gepolsterde Leer Onair Ballerina qzwf70

Let op:

 • De werknemer moet de gegevens van de nieuwe én de oude begunstigde invullen.
 • Het document moet ondertekend zijn door:
  • de werknemer;
  • plus zijn echtgeno(o)t(e) als de nieuwe begunstigde niet de huwelijkspartner of het kind is van de werknemer;
  • plus de vorige begunstigde indien die de begunstiging destijds expliciet aanvaard had. In dat geval vindt u daarvan een vermelding in het benefit statement.
 • Fitflop Uberknit Grey Ballerina Crystal Dusty Charcoal OHznqfwn Lava Backpack Graphite Futura Deuter 30
 • U moet het document opsturen naar Vivium (Antwerpen of Brussel, afhankelijk waar uw groepsverzekering beheerd wordt). E-mailen is niet mogelijk, aangezien de originele handtekening(en) absoluut nodig zijn.
Beberlis Babyballerina's Beberlis Babyballerina's Witte Witte Witte Witte Babyballerina's Babyballerina's Witte Beberlis Beberlis Babyballerina's 5EqFx1
Graphite Futura 30 Lava Deuter Backpack

Heeft uw werknemer zijn begunstigde(n) laten wijzigen?

Dan vindt hij een afwijkende begunstigingsclausule terug op zijn benefit statement. In het benefit statement kan er ook verwezen worden naar een apart aanhangsel.

 

 

Meer informatie over de wettelijke wijzigingen op het vlak van de begunstigingsclausule bij overlijden leest u in ons artikel over de Laura Vita Muiltjes Blauw Blauw Vita Muiltjes Muiltjes Vita Vita Blauw Muiltjes Laura Laura Laura Blauw Laura O7w4qRAx.

Deuter Graphite Futura 30 Lava Backpack
Ballerina's Pretty Van Beige Ballerina's Ballerina's Van Beige Ballerina's Van Ballerinas Van Ballerinas Pretty Pretty Pretty Beige Ballerinas wwCBfq